Uit onderzoek blijkt dat menselijke activiteit op Curaçao al eeuwen eerder begon

Nieuw onderzoek, gezamenlijk uitgevoerd door de Simon Fraser Universiteit (SFU) en de National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM) Foundation op Curaçao, heeft de vroegst bekende menselijke nederzetting van het eiland eeuwenlang teruggedrongen en licht geworpen op de pre-Colombiaanse Caribische geschiedenis.

Het Curaçao Cultural Landscape Project, gestart in 2018, omvat een internationale samenwerking gericht op het begrijpen van de langetermijnveranderingen in de biodiversiteit op het eiland en hun correlatie met menselijke activiteiten.

De bevindingen van het project, gepubliceerd in de Journal of Coastal and Island Archaeology, duiden op menselijke aanwezigheid op Curaçao die teruggaat tot 5735 – 5600 cal BP, ongeveer 850 jaar eerder dan eerder werd aangenomen. Deze conclusie werd bereikt door middel van de radiokoolstofdatering van houtskoolmonsters verzameld op een archaïsche locatie in Saliña Sint Marie, nu erkend als de vroegste archeologische vindplaats op het eiland, met behulp van versnelde massaspectrometrie.

Christina Giovas, universitair hoofddocent bij de afdeling Archeologie van de SFU en medeleider van het onderzoek, benadrukt de betekenis van deze ontdekking in het voortdurende debat over de vestiging van het Caribisch gebied en de oorsprong van zijn bevolking. Ze suggereert dat deze nieuwe tijdlijn een gelijktijdige beweging van mensen van het continentale vasteland naar zowel de noordelijke eilanden als Curaçao suggereert.

Hoewel verder onderzoek nodig is om deze hypothese te bevestigen, benadrukt Giovas dat dit duidt op een eerdere verkenning van de eilanden voor de westelijke Venezolaanse kust dan eerder werd aangenomen, wat een basis biedt voor het bestuderen van de interacties tussen mens en milieu in de regio.

Claudia Kraan, adjunct-directeur en onderzoeksleider van NAAM, onderstreept het belang van lopend onderzoek bij het blootleggen van nieuwe inzichten in de vroegere bewoners van het eiland, en benadrukt dat archeologische kennis dynamisch is en evolueert bij voortdurende verkenning en analyse.

Bij het project waren studenten van de SFU-archeologie betrokken die deelnamen aan een vijf weken durende internationale veldschool op Curaçao in de zomer van 2022. Ze hielpen bij het onderzoeken, in kaart brengen en opgraven van projectlocaties en presenteerden hun bevindingen aan de lokale gemeenschap. In nauwe samenwerking met lokale vrijwilligers en de NAAM Foundation hebben de studenten praktische praktijkervaring opgedaan in milieuarcheologie, waarbij ze de interacties tussen mens en omgeving door de geschiedenis heen en hun relevantie voor moderne natuurbehoudsinspanningen hebben onderzocht.

Het initiatief heeft tot doel de lokale archeologische capaciteit te vergroten, de mobilisatie van kennis te vergemakkelijken en het bewustzijn van de rijke geschiedenis van het eiland te vergroten. Plannen voor toekomstige veldscholen in 2025 zullen dieper ingaan op de transformatie van het eiland in de loop van de tijd, en waardevolle lessen opleveren voor toekomstige natuurbehoudsinspanningen.

Partners van het project zijn onder meer SFU, de NAAM Foundation, het Max Planck Institute of Geoanthropology, de Universiteit van Queensland en InTerris Registries.

Deel dit nieuwsbericht